Projekt GP ONE – GP SEVEN, to wspólne przedsięwzięcie PESZKE S.C. z czeskimi firmami lotniczymi - JIHLAVAN AIRPLANES s.r.o. oraz SKYLEADER a.s., mające na celu wdrożenie do produkcji, certyfikację i uruchomienie sprzedaży dwóch modeli samolotów spełniających wymagania europejskiej klasy UL i amerykańskiej LSA. Projekt rozpoczął się w 2009 r., a został ukończony trzy lata później. Firma PESZKE w tym projekcie wystąpiła w roli projektanta-konstruktora samolotów i wdrożeniowca. Kompleksowo wykonała prace związane z dokumentacją techniczną samolotów, wykonała pierwsze prototypy samolotów oraz przygotowała zaplecze produkcyjne dla nowych samolotów w tym oformowanie i oprzyrządowanie, jak również wyszkoliła wykonawców płatowców. Strona czeska wystąpiła w roli inwestora, zapewniła przeprowadzenie procesu certyfikacyjnego samolotów oraz przygotowała projekt od strony marketingowej i sprzedażowej. Na potrzeby projektu zawiązana została spółka SPROUT s.r.o. z siedzibą w Czechach, skupiająca wszystkie uczestniczące w projekcie strony.

 W 2011 r. oferta PESZKE S.C. została wybrana na drodze konkursu spośród szeregu innych na wykonanie i dostawę kompletu form prototypu motoszybowca z napędem pneumatycznym w ramach projektu „Ekologiczne, pneumatyczne systemy napędowe w lotnictwie ultralekkim”. Projekt realizowany jest w ramach działania wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym, osi priorytetowej: Dyfuzja innowacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013.

Rok 2012 to kolejny sukces firmy w odniesieniu do tego projektu - firma wykonuje cztery prototypy wysoce innowacyjnego motoszybowca z napędem pneumatycznym. Prototypy posłużą do celów badawczych oraz prób naziemnych i w locie. W motoszybowcu zastosowano szereg niespotykanych dotąd rozwiązań aerodynamicznych i technologicznych, będących próbką możliwości konstruktorskich firmy. Pierwsze loty nowej konstrukcji przewidziano na jesień 2013 r.

Newsletter

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (e-mail) przez PESZKE S.C. Grzegorz Peszke, Jerzy Peszke z siedzibą w Polsce, w Krośnie, przy ul. Żwirki i Wigury 6C, w celu otrzymywania newslettera ( Na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji w/w celu. W każdym momencie mogę wycofać zgodę wypisując się z newslettera. Administrator przetwarza dane zgodnie z polityką prywatności.